Huisartsenpraktijk Maartensdijk is gevestigd in Maartensdijk, gemeente De Bilt, in de provincie Utrecht. Wij bieden huisartsenzorg waarbij laagdrempelige toegang en een prettige arts-patiëntrelatie centraal staat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Huisartsen en medewerkers

Dr. M. van Hamburg
Huisarts

Dr. J. Korevaar
Huisarts

Renske van den Hurk
Huisarts

Marijke Holleman
Praktijkondersteuner

Harriët Vuursteen
Praktijkassistente

Annelies van de Goede
Praktijkmanager/
Praktijkverpleegkundige

Nanda van de Goede
Administratief Medewerkster

Rietje Floor
Praktijkassistente

Anette de With
Praktijkassistente

Petra Eggebeen
Praktijkassistente

Ria Oostveen
Praktijkassistente

Janny Moen
Praktijkassistente

Ineke van Bemmel
Praktijkassistente

Tamara de Boer
Praktijkassistente

Anja Vos
POH-GGZ

Heidi Hemmes
POH-GGZ

Elles van der Horst
Praktijkondersteuner Jeugd

Onze praktijk huisvest zes huisartsen welke in teamverband werken. Door kennis te delen kunnen wij de beste zorg aanbieden.
U heeft een vaste huisarts voor u (en uw gezin). Indien uw vaste huisarts niet aanwezig is, kunt u uiteraard terecht bij een collega.

De assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en van rontgenfoto's.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk / 24 uurs-bloeddrukmeting
 • behandelen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten / audiometrie / tympanometrie
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinaties
 • tapen van de enkels
 • allergietesten
 • doppler onderzoek
 • longfunctieonderzoek
 • elektrocardiogram

Maak hiervoor telefonisch rechtstreeks bij de assistente een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

De praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner (POH) is een praktijkverpleegkundige op HBO-niveau. De POH is speciaal opgeleid om mensen met bepaalde chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longemfyseem en hart- en vaatziekten, op een gespecialiseerde manier te begeleiden onder supervisie van uw huisarts.
Zij geven uitleg over uw ziekte of aandoening, bepalen gezondheidsrisico's, begeleiden medicatiegebruik en signaleren problemen. In veel gevallen kan de POH zelf al een passend vervolg geven. Huisartsenpraktijk Maartensdijk maakt gebruik van praktijkondersteuning somatiek en GGZ.

POH somatiek
Annelies vd Goede, Marijke Holleman, Petra Eggebeen en Ineke van Bemmel begeleiden mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en stoppen met roken.

POH GGZ
Anja Vos en Heidi Hemmes begeleiden mensen met o.a. psychische, sociaal—maatschappelijke problemen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de meest passende hulp.

fotografie: Jeroen Hemmes

Patiënten informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben wij voor u gecategoriseerd. Staat uw antwoord er niet bij, neem dan contact op met de assistente.

De tijden van de reguliere spreekuren zijn van 08:00-17:00. U kunt zowel digitaal (e-consult en beeldbellen), telefonisch als fysiek van deze spreekuren gebruik maken. Er kan uitsluitend op afspraak gebruik gemaakt worden van deze spreekuren.

Als u op afspraak terug gebeld word voor een telefonisch consult dan is dat tussen 13:00-14:00 tenzij dit anders met u is afgesproken.

Als de huisarts op huisbezoek komt dan is dit doorgaans tussen 11:00-12:00 tenzij dit anders met u is afgesproken.

Per 1 juli 2022 hebben wij ook avondspreekuren van 17:00-18:00. U kunt zowel digitaal (beeldbellen) als fysiek van deze spreekuren gebruik maken. Er kan uitsluitend op afspraak gebruik gemaakt worden van dit spreekuur.

Naast alle reguliere spreekuren kunt u ook gebruik maken van het digitale portaal. Ook hier kunt u rechtstreeks aan uw eigen huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistente een vraag stellen. Volgt u hiervoor de instructiefilm hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. (tegel “Inschrijven”)

Bij uw huisarts, POH (praktijkondersteuner huisarts) en doktersassistente kunt u een afspraak maken.

Een afspraak kan zijn:
* Op de praktijk
* Op het telefonisch spreekuur
* Voor een visite
* Voor een chirurgische behandelingen

Voor spoed, een aanvraag voor een visite of het plannen van een chirurgische behandeling moet u altijd telefonisch contact opnemen met de doktersassistente binnen de openingstijden van onze praktijk. Voor een afspraak op het spreekuur op de praktijk, telefonische spreekuur of een e-consult kunt u ook gebruik maken van ons “online Platform”. U dient hiervoor een account aan te maken, ga hiervoor naar de startpagina en klik op “Online Platform” of op 1 van de bovenste vier gele tegels. Onder de tegel “Inschrijven” vind u een instructiefilm hiervoor. 

Heeft u meerdere hulpvragen of wilt u psychische klachten bespreken?
Maak dan een dubbele afspraak! We proberen u zoveel mogelijk bij uw eigen huisarts in te plannen.

Telefonisch spreekuur
Ieder huisarts en POH heeft zijn/haar eigen telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte adviezen of korte vragen waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. U wordt tussen 13:00-14:00 uur gebeld door de huisarts, tenzij er een spoedgeval tussendoor komt.

Visites
Bent u niet in staat om het spreekuur te bezoeken, dan kunt u voor 10.00 uur telefonisch een visite aanvragen. Visites worden aan het einde van ochtend gedaan.

Werkwijze doktersassistente bij telefonisch contact
De doktersassistente zal bij alle telefonische contacten vragen stellen om in te kunnen schatten hoe dringend uw hulpvraag is.
Moet er direct zorg geleverd worden of kan het op een later tijdstip? Doktersassistentes zijn hiervoor speciaal opgeleid. Door doelgericht vragen te stellen kunnen ze uw hulpvraag beter beoordelen. Na het gesprek noteert de doktersassistente in uw dossier wat er besproken is, zodat de huisarts hiermee efficiënt verder kan werken. Alle informatie die u geeft, wordt nabesproken met de huisarts, deze blijft eindverantwoordelijk.

Annuleren of wijzigen van afspraak Een afspraak annuleren of wijzigen kan telefonisch via de doktersassistente.

U kunt herhaalrecepten telefonisch aanvragen.

Bel naar onze praktijk 0346-21 1214, en kies voor optie 3: receptenlijn.

Spreek dan duidelijk onderstaande gegevens in:

 • Geboortedatum
 • Naam
 • Adres
 • Naam en gebruik van uw medicijn
 • Naam van uw apotheek
 • Of de medicatie bezorgd moet worden
 • Volgende dag ophalen

Op werkdagen geldt: voor 10.00 uur aangevraagd, de volgende werkdag na 15.00 uur op te halen bij de apotheek. Tenzij de apotheek eerder contact met u opneemt.

Voor het aanvragen van chronische herhaalmedicatie kunt u ook gebruik maken van ons “online Platform”. U dient hiervoor een account aan te maken, ga hiervoor naar de startpagina en klik op “Online Platform” of op 1 van de bovenste vier gele tegels. Onder de tegel “inschrijven” vind u een instructiefilm hiervoor. 

Heeft u het vermoeden op een urineweginfectie of wordt u geadviseerd urine in te leveren, dan kan dat volgens onderstaand schema:

Inleveren: dagelijks van 08.00 tot 10.00 uur
Uitslag: dagelijks bellen vanaf 13.00 uur

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring?

Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring?Uw eigen huisarts kan deze niet geven.

Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.
Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?
U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen niet op hun afspraak komen zonder zich af te melden, dit brengt voor de praktijk kosten met zich mee. U kunt uw afspraak bij de POH-GGZ kosteloos afzeggen of verplaatsen, dit moet uiterlijk 24 uur van te voren. Wanneer dit niet het geval is, brengen wij een wegblijftarief van 25 euro in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Het geven van een medisch oordeel over een eigen patiënt over de rijgeschiktheid is en blijft voorbehouden aan een onafhankelijk arts, die beschikt over de noodzakelijke deskundigheid om te kunnen oordelen.

Het is behandelend artsen niet toegestaan om eigen patiënten te beoordelen op verzoek van een ander, zoals het CBR. U moet het uitvoeren van een rijbewijskeuring overlaten een aan onafhankelijke, deskundige arts.

Behandelende artsen behoren volgens de KNMG geen eigen patiënten voor het rijbewijs te keuren. U kunt een afspraak maken in de Bilt op tel.: 085-0180 800 of  https://rijbewijskeuringsarts.nl/service/rijbewijskeuring-vanaf-75-jaar-ook-medisch/

Wij werken veel samen met 2 apotheken.

Apotheek Maertensplein, Maertensplein 98b, 0346-210605

Noorder Apotheek, Rubenslaan 1, E2, 3723 BM Bilthoven, 030-228 3491

Als u een andere apotheek heeft bespreek dit dan even met de praktijkassistenten, zij kunnen dit voor u aanpassen in uw dossier.

Bel bij een levensbedreigende situaie 112

In andere spoedeisende situaties belt u ons praktijknummer 0346-21 12 14, optie 1; u krijgt dan direct een assistente aan de lijn.

Bij verwondingen of andere spoedeisende gevallen kunt u altijd, zonder afspraak, bij ons binnenlopen. Een telefonische aankondiging stellen we op prijs (zo kunnen wij ons voorbereiden) maar is niet noodzakelijk.

U kunt in de huisartsenpraktijk ook terecht voor reizigersvaccinaties en reizigersadvies.

Wij zijn aangesloten bij het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) als officieel reizigersadviserings- en vaccinatiecentrum. Dr. Garritsen en Marijke Holleman zijn hiervoor voor opgeleid.

Ons advies is om zes weken voorafgaand aan uw reis een afspraak te maken. Als u voor iedere reiziger/medereiziger het LCR formulier invult en inlevert bij de praktijkassistente, dan wordt er een afspraak voor u gemaakt.

intakeformulier reisadvies LCR

De kosten hiervoor vindt u hieronder:

Wat? Kosten
Reizigersadvies (p.p.) € 27,50
Reizigersadvies kind (t/m 16jr) € 16,95
Gezinsconsult (zelfde reis) € 65,00
Vervolgconsult (zelfde reis) € 17,50
Herhaalvaccinatie € 17,50
Malariarecept (tijdens consult) € 7,95
Malariarecept (zonder consult) €12,50
Vaccinatieboekje € 7,50
Vaccins Via de apotheek

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten.

Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen – 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Als je toestemming geeft, melden je huisarts en apotheken je Burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt.

Kom je bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met je BSN zoeken in de verwijsindex:
welke zorgaanbieders delen welke medische informatie over jou?
Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor je behandeling. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe dit precies werkt.

U wilt stoppen met roken? Wij kunnen U helpen naar een rook-vrij leven. Ria is hiervoor opgeleid, zij kan u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en u motiveren om door te gaan. Maak gerust een afspraak.

Veel mannen denken: hoe eerder ik weet dat ik prostaatkanker heb, hoe beter. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het heeft voor- en nadelen om te weten of u prostaatkanker heeft. Deze keuzehulp helpt u een persoonlijke keuze te maken of u zich wel of niet laat testen.

Deze keuzehulp is bedoeld voor mannen van 50 tot 75 jaar die erover denken om hun PSA te laten controleren. De keuzehulp is niet bedoeld voor mannen met verhoogde kans op prostaatkanker. U gaat in 5 stappen door de keuzehulp heen. In de laatste stap zet de keuzehulp voor u op een rij wat u belangrijk vindt. Dit overzicht kunt u uitprinten en meenemen naar het gesprek met uw arts als u dat wilt.

https://www.thuisarts.nl/keuzehulpen/psa

Wij hebben vanaf dit jaar een digitaal platform waar mensen vanaf onze website een account kunnen aanmaken.

Je kunt op dit platform:

 • je eigen dossier inzien
 • een afspraak inplannen bij de huisarts
 • medicatie herhalen
 • een vraag stellen aan de huisarts middels een e-consult

U hoeft dit echter niet te doen, de reguliere manieren om dit te doen via de telefoon of de praktijkassistente blijven ook gewoon bestaan zoals ze nu zijn. Er is ook een instructiefilmpje (tegel inschrijven) te vinden op de website hoe dat in zijn werk gaat. Als u  moeite heeft met het aanmaken van zo’n account kunt u dat het beste even bij ons aan de balie melden/of even bellen met de praktijkassistente, dan verwijzen wij u door naar de juiste ondersteuning hiervoor’.

Bent u mantelzorger voor een famillielid of bekende en/of bent u 1ste contactpersoon voor deze patiënt, dan is het belangrijk om dat bij ons kenbaar te maken. De praktijkassistente of de huisarts mag geen informatie met u delen tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Het toestemmingsformulier hiervoor vind u hieronder. U kan deze uitprinten en inleveren bij de balie of inscannen en mailen naar info@huisartsenpraktijkmaartensdijk.nl

U kunt het formulier ook ophalen bij de balie op de praktijk.

De griepvaccinatie is bestemd voor iedereen van 60 jaar of ouder en voor mensen die een verhoogd risico lopen als zij de griep krijgen (diabetes/copd/hart- en vaatziekten, nieraandoeningen). Deze vaccinatie is onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma, daardoor zijn er voor deze bovengenoemde groep geen kosten aan verbonden.

Bij mensen die een griepprik hebben gehad, is de kans dat zij de griep (influenza) krijgen veel kleiner. Krijgt u ondanks deze griepprik toch de griep, dan wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van.

De griepvaccinatie wordt gegeven in de Vierstee (Nachtegaallaan 30, Maartensdijk) op:

 Donderdag 17 Oktober 2024 tussen 16:00 en 18:00

(vergeet niet uw uitnodigingsbrief mee te nemen ivm de barcode op de brief)

Vervelend dat u een klacht heeft over onze zorgverlening. U kunt ons dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Wij vragen u het formulier niet te gebruiken voor het stellen van vragen, aanvragen van recepten en/of annuleren van afspraken.

Let op: formuleer uw klacht in maximaal 900 tekens. Andere berichten zoals aanvraag van recepten, vragen aan artsen etc. worden automatisch verwijderd.

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.

  * = verplicht veld

  Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht hier voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE.

  moetiknaardedokter.nl

  Moet ik naar de dokter?

  De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

  Starten