Huisartsenpraktijk Maartensdijk is gevestigd in Maartensdijk, gemeente De Bilt, in de provincie Utrecht. Wij bieden huisartsenzorg waarbij laagdrempelige toegang en een prettige arts-patiëntrelatie centraal staat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Huisartsen en medewerkers

Dr. S. Schippers
Huisarts

Dr S. Garritsen
Huisarts

Dr. F. van der Ploeg
Huisarts

Dr. L. van den Heuvel
Huisarts

Dr. B. Schüttenhelm
Huisarts

Marijke Holleman
Praktijkondersteuner

Annelies van de Goede
Praktijkmanager/
Praktijkverpleegkundige

Nanda van de Goede
Administratief Medewerkster

Rietje Floor
Praktijkassistente

Sandra Heinis
Praktijkassistente/
Praktijkondersteuner

Petra Eggebeen
Praktijkassistente

Ria Oostveen

Ria Oostveen
Praktijkassistente

Inge Smits

Inge Smits
Praktijkassistente

Janny Moen
Praktijkassistente

Ineke van Bemmel
Praktijkassistente

Annemiek Oudijk
Praktijkassistente

Anja Vos

Anja Vos
POH-GGZ

Heidi Hemmes
POH-GGZ

Onze praktijk huisvest zes huisartsen welke in teamverband werken. Door kennis te delen kunnen wij de beste zorg aanbieden.
U heeft een vaste huisarts voor u (en uw gezin). Indien uw vaste huisarts niet aanwezig is, kunt u uiteraard terecht bij een collega.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en van rontgenfoto’s.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk / 24 uurs-bloeddrukmeting
 • behandelen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten / audiometrie / tympanometrie
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinaties
 • tapen van de enkels
 • allergietesten
 • doppler onderzoek
 • longfunctieonderzoek
 • elektrocardiogram

Maak hiervoor telefonisch rechtstreeks bij de assistente een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

De POH (praktijkondersteuner huisarts) is speciaal opgeleid om mensen met bepaalde chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longemfyseem en hart- en vaatziekten, op een gespecialiseerde manier te begeleiden onder supervisie van uw huisarts.

Zij geven uitleg over uw ziekte of aandoening, bepalen gezondheidsrisico’s, begeleiden medicatiegebruik en signaleren problemen. In veel gevallen kan de POH zelf al een passend vervolg geven. Huisartsenpraktijk Maartensdijk maakt gebruik van praktijkondersteuning somatiek en GGZ.

POH somatiek
Annelies vd Goede, Marijke Holleman, Petra Eggebeen en Ineke van Bemmel begeleiden mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en stoppen met roken.

POH GGZ
Anja Vos en Heidi Hemmes begeleiden mensen met o.a. psychische, sociaal—maatschappelijke problemen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de meest passende hulp.

Patiënten informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben wij voor u gecategoriseerd. Staat uw antwoord er niet bij, neem dan contact op met de assistente.

Bij uw huisarts, POH (praktijkondersteuner huisarts) en doktersassistente kunt u een afspraak maken.

Een afspraak kan zijn:
• Op de praktijk
• Op het telefonisch spreekuur
• Voor een visite
• Voor een chirurgische behandelingen

Voor een afspraak op het telefonisch spreekuur, een aanvraag voor een visite of het plannen van een chirurgische behandeling moet u altijd telefonisch contact opnemen met de doktersassistente binnen de openingstijden van onze praktijk. Afspraak De lengte van een afspraak hangt af van uw hulpvraag of behandeling. Een afspraak duurt gemiddeld 10 minuten.

Heeft u meerdere hulpvragen of wilt u psychische klachten bespreken?
Maak dan een dubbele afspraak! We proberen u zoveel mogelijk bij uw eigen huisarts in te plannen. Telefonisch spreekuur Ieder huisarts en POH heeft zijn/haar eigen telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte adviezen of korte vragen waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is.U wordt tussen 12 en 13 uur gebeld door de huisarts, tenzij er een spoedgeval tussendoor komt.

Visites

Bent u niet in staat om het spreekuur te bezoeken, dan kunt u voor 10.00 uur telefonisch een visite aanvragen. Visites worden aan het einde van ochtend gedaan. Werkwijze doktersassistente bij telefonisch contact De doktersassistente zal bij alle telefonische contacten vragen stellen om in te kunnen schatten hoe dringend uw hulpvraag is.

Moet er direct zorg geleverd worden of kan het op een later tijdstip? Doktersassistentes zijn hiervoor speciaal opgeleid. Door doelgericht vragen te stellen kunnen ze uw hulpvraag beter beoordelen.

Is er een afspraak nodig of is telefonisch advies door de doktersassistente voldoende?

Na het gesprek noteert de doktersassistente in uw dossier wat er besproken is, zodat de huisarts hiermee efficiënt verder kan werken. Alle informatie die u geeft, wordt nabesproken met de huisarts, deze blijft eindverantwoordelijk. Annuleren of wijzigen van afspraak Een afspraak annuleren of wijzigen kan telefonisch via de doktersassistente.

U kunt herhaalrecepten telefonisch aanvragen.

Bel naar onze praktijk 0346-21 1214, en kies voor optie 2: receptenlijn.

Spreek dan duidelijk onderstaande gegevens in:

 • Geboortedatum
 • Naam
 • Adres
 • Naam en gebruik van uw medicijn
 • Naam van uw apotheek
 • Of de medicatie bezorgd moet worden
 • Volgende dag ophalen

Op werkdagen geldt: voor 10.00 uur aangevraagd, de volgende werkdag na 15.00 uur op te halen bij de apotheek. Tenzij de apotheek eerder contact met u opneemt.

Heeft u het vermoeden op een urineweginfectie of wordt u geadviseerd urine in te leveren, dan kan dat volgens onderstaand schema:

Inleveren: dagelijks van 08.00 tot 10.00 uur
Uitslag: dagelijks bellen vanaf 13.00 uur

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring?

Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring?
Uw eigen huisarts kan deze niet geven.
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.
Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?
U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen niet op hun afspraak komen zonder zich af te melden, dit brengt voor de praktijk kosten met zich mee. U kunt uw afspraak bij de POH-GGZ kosteloos afzeggen of verplaatsen, dit moet uiterlijk 24 uur van te voren. Wanneer dit niet het geval is, brengen wij een wegblijftarief van 25 euro in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Het geven van een medisch oordeel over een eigen patiënt over de rijgeschiktheid is en blijft voorbehouden aan een onafhankelijk arts, die beschikt over de noodzakelijke deskundigheid om te kunnen oordelen.

Het is behandelend artsen niet toegestaan om eigen patiënten te beoordelen op verzoek van een ander, zoals het CBR. U moet het uitvoeren van een rijbewijskeuring overlaten een aan onafhankelijke, deskundige arts.

Behandelende artsen behoren volgens de KNMG geen eigen patiënten voor het rijbewijs te keuren. U kunt een afspraak maken op tel.: 036-7200911. rijbewijskeuringsarts.nl

Er zijn 2 apotheken in Maartensdijk:

Apotheek Maertensplein, Maertensplein 98b, 0346-210605

Noorder Apotheek, Molenweg 23, 0346-212930

Bel bij een levensbedreigende situaie 112

In andere spoedeisende situaties belt u ons praktijknummer 0346-21 12 14, optie 1; u krijgt dan direct een assistente aan de lijn.

Bij verwondingen of andere spoedeisende gevallen kunt u altijd, zonder afspraak, bij ons binnenlopen. Een telefonische aankondiging stellen we op prijs (zo kunnen wij ons voorbereiden) maar is niet noodzakelijk.

Wij zijn aangesloten bij het LCR (Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering) als officieel reizigersadviserings- en vaccinatiecentrum.

Marijke Holleman is hier voor opgeleid, zij belt u terug om verdere afspraken te maken.

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten.

Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen – 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Als je toestemming geeft, melden je huisarts en apotheken je Burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt.

Kom je bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met je BSN zoeken in de verwijsindex:
welke zorgaanbieders delen welke medische informatie over jou?
Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor je behandeling. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe dit precies werkt.

U wilt stoppen met roken? Wij kunnen U helpen naar een rook-vrij leven. Ria is hiervoor opgeleid, zij kan u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en u motiveren om door te gaan. Maak gerust een afspraak.

moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter?

De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Starten