Praktijkondersteuning

De POH (praktijkondersteuner huisarts) is speciaal opgeleid om mensen met bepaalde chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longemfyseem en hart- en vaatziekten, op een gespecialiseerde manier te begeleiden onder supervisie van uw huisarts.

Zij geven uitleg over uw ziekte of aandoening, bepalen gezondheidsrisico’s, begeleiden medicatiegebruik en signaleren problemen. In veel gevallen kan de POH zelf al een passend vervolg geven. Huisartsenpraktijk Maartensdijk maakt gebruik van praktijkondersteuning somatiek en GGZ.

POH somatiek

Annelies vd Goede, Marijke Holleman, Petra Eggebeen en Ineke van Bemmel begeleiden mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en stoppen met roken.

POH GGZ

Anja Vos en Heidi Hemmes begeleiden mensen met o.a. psychische, sociaal—maatschappelijke problemen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de meest passende hulp.