Digitaal platform bij Huisartsenpraktijk Maartensdijk!

V.l.n.r. de praktijk-houdende huisartsen Schippers, van der Ploeg, van den Heuvel en Garritsen. (Foto: )

Digitaal Platform bij Huisartsenpraktijk

Bij huisartsenpraktijk Maartensdijk (Maertensplein) is de organisatievorm onlangs aangepast; Naast praktijkhouder en huisarts Ineke Schippers zijn ook de al lang binnen de praktijk werkzame huisartsen Susan Garritsen, Leonie van den Heuvel, en Frederique van der Ploeg praktijkhouders geworden. We gaan in gesprek met praktijkmanager Annelies van de Goede Verheul.

door Henk van de Bunt

Zij beantwoordt de vraag ‘Wat verstaan we onder huisartsengeneeskunde in de volle breedte en wat is er vergeleken bij de vroegere situatie veranderd: ‘Huisartsengeneeskunde in de volle breedte betekent vooral dat er met meer huisartsen meer aandachtsgebieden bestreken kunnen worden. Dat wil zeggen dat patiënten met alle problemen bij alle huisartsen terecht kunnen, alleen zijn sommige huisartsen meer gespecialiseerd in sommige gebieden en je hebt daardoor dus meer expertise in huis’.

Teamwork 
Patiënten kunnen voorkeur uitspreken voor een huisarts; daar zal dan rekening mee worden gehouden. Annelies: ‘Er zijn veel patiënten die graag bij dezelfde huisarts terug komen omdat zij een terugkerend probleem hebben. Patiënten kunnen dagelijks consulteren met iedere huisarts, maar wanneer zij graag dezelfde huisarts willen zien dan kunnen zij dat bij de de praktijkassistente kenbaar maken en zal daarbij in de planning rekening worden gehouden. Daarnaast wordt er bij ernstig zieke patiënten waarbij continuïteit van groot belang is altijd een vast tweede aanspreekpunt voor deze patiënt afgesproken. Hierdoor kan de continuïteit gewaarborgd worden.

Huisarts
Wanneer de vaste huisarts afwezig is, worden er (naar gelang beschikbaar) waarnemers ingezet die de vaste huisartsen zullen vervangen. Hierdoor kunnen uiteraard patiënten wel altijd met een zorgvraag bij een huisarts terecht en is de praktijk op werkdagen altijd geopend. We streven ernaar dat er altijd minimaal één van de praktijkhouders aanwezig is wanneer andere praktijkhouders op vakantie/afwezig zijn’.

Multidisciplinair
In onze praktijk zijn o.a. ook een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ), een Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg Jeugd (POH GGZ jeugd), een Psycholoog, een Logopedist, een Diëtist, en een specialist ouderengeneeskunde aangesloten, waar laagdrempelig overleg mee kan zijn als dat nodig is.

De Praktijkondersteuners somatiek (POH-S) zijn generalisten, maar zijn wel gekoppeld door bepaalde aandachtsgebieden aan bepaalde huisartsen. Daarnaast hebben wij nog met terugkerende regelmaat een multidisciplinair overleg, waarbij wij korte lijnen hebben met o.a. thuiszorg, sociaal team, stichting mens en casemanager dementie.

Praktijk-assistent
Bij binnenkomst in de praktijk komt men als eerste de praktijkassistenten tegen; deze vervullen een belangrijke rol in de planning en organisatie van de praktijk. Ook zij hebben de hele dag door spreekuren en ieder heeft ook hierin haar eigen expertisegebied (net als de huisartsen). Tijdens deze spreekuren zijn er ruime mogelijkheden voor hen om als dat nodig is laagdrempelig overleg te hebben met de verschillende huisartsen.

Digitaal
Wij hebben vanaf vandaag een digitaal platform waar mensen vanaf onze website een account kunnen aanmaken. Je kunt op dit platform je eigen dossier inzien, een afspraak inplannen bij de huisarts, medicatie herhalen en/of een vraag stellen aan de huisarts. Je hoeft dit echter niet te doen, de reguliere manieren om dit te doen via de telefoon of de praktijkassistente blijven ook gewoon bestaan zoals ze nu zijn. Er is ook een instructiefilmpje (tegel inschrijven) te vinden op de website hoe dat in zijn werk gaat. Als patiënten moeite hebben met het aanmaken van zo’n account kunnen ze dat het beste even bij ons aan de balie melden/of even bellen met de praktijkassistente, dan verwijzen wij hen door naar de juiste ondersteuning hiervoor’.

https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/35299/digitaal-platform-bij-huisartsenpraktijk